Sell KZ KZ4E064911CFP New Stock

KZ4E064911CFP ; KZ4E064911CFP
 • Part Number:    

  KZ4E064911CFP

 • Category:    

  ICs

 • Manufacturer:    

  KZ

 • Packaging:    

  QFP

 • Data Code:    

  14+

 • Qty Available:    

  679

Email us: sales@shunlongwei.com
inquiry now

KZ KZ4E064911CFP New , KZ4E064911CFP pictures, KZ4E064911CFP price, KZ4E064911CFP supplier
-------------------------------------------------------------------
Email: sales@shunlongwei.com

https://www.slw-ele.com/kz4e064911cfp.html
-------------------------------------------------------------------


Shunlongwei Inspected every KZ4E064911CFP before Ship, All KZ4E064911CFP with 6 months warranty.

Shunlongwei Co. Ltd.

Contact: Alice Peng

Tel:+86-755-82732562

E-mail: sales@shunlongwei.com

ADD:Rom512,Bldg#505, Shangbu Industrial Area, Huaqiang North Rd., SZ,518000,China.